Coneix l’experiència dels nostres usuaris

Idees de gestió.
Alguns dels nostres usuaris Alexia més avançats han volgut compartir les seves idees de gestió amb la comunitat educativa.

2019-06-06T16:05:08+02:00

CampusFP

Tots els centres de CampusFP treballen seguint les mateixes pautes, d’ací la importància d’utilitzar una eina que ens permeti de centralitzar i unificar la gestió. A més, tenim tant personal no docent com professors que necessiten accedir a diferents centres de CampusFP per a la gestió diària.

Veure més...
2019-06-11T19:26:01+02:00

Punta Galea

El professorat gestiona l’activitat de l’aula i l’evolució de cada alumne per mitjà de la plataforma, i pot assignar tasques per fer a casa, crear controls, programar activitats per a les sessions amb els alumnes, avaluar, obtenir llistats i informes, i fins i tot accedir a gràfics i comparatives de l’evolució. La comunicació és ràpida i eficaç en totes direccions i els pares tenen accés a tota la informació acadèmica via web.

Veure més...
2018-05-16T16:06:27+02:00

Gredos San Diego Alcalá

Calia que la plataforma de gestió incorporés els informes resultants dels tests de manera automàtica, i que ens permetés de fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes, com també de mantenir una comunicació fluïda amb famílies i professors.

Veure més...
2018-05-17T10:02:39+02:00

Institut Bonanova

Vam poder complir en temps i forma amb les exigències del Departament d'Ensenyament, amb la tranquil·litat que tot el procés havia anat bé i que no hi havia cap error en l'exportació, i sense afectar en cap sentit a l'activitat normal de l'Institut.

Veure més...