Els nostres usuaris 2018-05-16T16:31:39+00:00

Coneix l’experiència
dels nostres usuaris

Idees de gestió. Alguns dels nostres usuaris Alexia més avançats han volgut compartir les seves idees de gestió amb la comunitat educativa.
2018-05-16T15:47:02+00:00

CampusFP

Tots els centres de CampusFP treballen seguint les mateixes pautes, d’ací la importància d’utilitzar una eina que ens permeti de centralitzar i unificar la gestió. A més, tenim tant personal no docent com professors que necessiten accedir a diferents centres de CampusFP per a la gestió diària.

Veure més...

2018-05-17T14:24:53+00:00

Punta Galea

El professorat gestiona l’activitat de l’aula i l’evolució de cada alumne per mitjà de la plataforma, i pot assignar tasques per fer a casa, crear controls, programar activitats per a les sessions amb els alumnes, avaluar, obtenir llistats i informes, i fins i tot accedir a gràfics i comparatives de l’evolució. La comunicació és ràpida i eficaç en totes direccions i els pares tenen accés a tota la informació acadèmica via web.

Veure més...

2018-05-16T15:56:45+00:00

American School of Las Palmas

Amb Alexia hem definit totes les taules de qualificació que ens calien per representar la realitat del sistema americà d’avaluació, i hem proporcionat a l’equip docent eines pràctiques per a avaluar els alumnes i gestionar l’aula, com ara el quadern del professor.

Veure més...

2018-05-16T16:06:27+00:00

Gredos San Diego Alcalá

Calia que la plataforma de gestió incorporés els informes resultants dels tests de manera automàtica, i que ens permetés de fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes, com també de mantenir una comunicació fluïda amb famílies i professors.

Veure més...

2018-05-17T10:02:39+00:00

Institut Bonanova

Vam poder complir en temps i forma amb les exigències del Departament d'Ensenyament, amb la tranquil·litat que tot el procés havia anat bé i que no hi havia cap error en l'exportació, i sense afectar en cap sentit a l'activitat normal de l'Institut.

Veure més...

2018-05-17T10:06:59+00:00

Col·legis Ramón y Cajal

Ens calia un entorn que donés flexibilitat al professor per modificar el contingut o crear les seves pròpies propostes didàctiques, i que també eliminés la feina administrativa en integrar-se amb Alexia, la nostra plataforma de gestió i comunicació.

Veure més...

2018-05-17T15:36:15+00:00

IES Narcís Xifra i Masmitjà

Exportem els horaris generats amb Untis a Alexia, la nostra plataforma de gestió, de manera que comptem amb tota la informació horària integrada en la gestió acadèmica del centre.

Veure més...

2018-05-17T15:39:44+00:00

Col·legis Alkor i Villalkor

Alexia ens ha ajudat a tenir connectades, de manera senzilla, totes les illes d’informació que hi havia als col·legis. Ja no cal que diferents persones facin vàries vegades una mateixa tasca.

Veure més...

2018-05-17T15:33:38+00:00

Col·legi Mirabal

Necessitàvem una nova eina que facilités l’administració i l’organització del fons bibliogràfic, i que ens permetés tenir actualitzada la informació d’Alexia, el sistema de gestió del centre.

Veure més...