Gestió integral adaptada al teu projecte educatiu

Gestió acadèmica

Personalitza l’estructura de cursos i matèries del centre, així com el sistema d’avaluació que s’utilitzarà en cada matèria (competències, rúbriques, projectes, etc.), el sistema d’incidències i els butlletins de qualificacions. L’avaluació és competencial i transversal al projecte educatiu.

Alexia s’adapta a les necessitats de centres de formació reglada i no reglada, a qualsevol nivell educatiu (inclosa la formació professional), i a currículum nacional o estranger, generant tota la documentació oficial per a totes les CCAA.

Eines del professorat

Creiem en el docent com a líder del procés educatiu, i per això, posem a la seva disposició totes les eines i tecnologia que necessita per facilitar-li les tasques organitzatives, l’avaluació i el seguiment dels alumnes, i que pugui dedicar més temps a l’ensenyament.

Un Quadern del professorat per realitzar la programació de l’aula i planificar tasques i activitats, avaluació àgil (per rúbriques, projectes, etc.), accés ràpid a tota la informació acadèmica dels alumnes, gràfiques i comparatives per al seu seguiment, i un llarg etcètera. A més, el professor també pot gestionar l’aula des de la seva tauleta o smartphone amb l’app Alexia Aula.

Descobreix en aquest vídeo més sobre el Quadern del professorat d’Alexia.

Gestió administrativa

Gestiona la informació de manera segura i coherent, utilitzant una dada única per dur a terme els diferents processos.

Matrícula alumnes i organitza empleats, famílies, documents, activitats, serveis, etcètera. Pots incloure camps personalitzats amb qualsevol dada que utilitzeu al centre i extreure informes i llistats personalitzats, tant en contingut com en disseny, sobre qualsevol procés realitzat amb Alexia.

Gestió econòmica

Integra tota la informació d’activitats i serveis, articles i conceptes periòdics de cobrament en el procés de facturació, garantint al centre una completa i eficient gestió econòmica.

Realitza seguiment dels impagaments, amb filtres i gràfics per a la seva anàlisi. També permet gestionar tot el procés de venda d’articles del centre.