Gestió

Plataforma de gestió econòmica i acadèmica

Alexia permet realitzar una gestió econòmica i acadèmica avançada. És totalment configurable, podent adaptar tots els processos a la forma de treballar de cada centre educatiu.

Gestió acadèmica

Personalitza l’estructura de cursos i matèries del centre, així com el sistema d’avaluació que s’utilitzarà en cada matèria (competències, rúbriques, projectes, etc.), el sistema d’incidències i els butlletins de qualificacions. L’avaluació és competencial i transversal al projecte educatiu.

Alexia s’adapta a les necessitats de centres de formació reglada i no reglada, a qualsevol nivell educatiu (inclosa la formació professional), i a currículum nacional o estranger, generant tota la documentació oficial per a totes les CCAA.

Veure funcionalitats

Classroom

Alexia té un entorn d’aprenentatge personalitzat, basat en Moodle, que treballa amb la informació de la teva estructura acadèmica i comparteix les evidències d’aprenentatge.

Saber més

Eines del professorat

Creiem en el docent com a líder del procés educatiu, i per això, posem a la seva disposició totes les eines i tecnologia que necessita per facilitar-li les tasques organitzatives, l’avaluació i el seguiment dels alumnes, i que pugui dedicar més temps a l’ensenyament.

Un quadern del professor per realitzar la programació de l’aula i planificar tasques i activitats, avaluació àgil (per rúbriques, projectes, etc.), accés ràpid a tota la informació acadèmica dels alumnes, gràfiques i comparatives per al seu seguiment, i un llarg etcètera. A més, el professor també pot gestionar l’aula des de la seva tauleta o smartphone amb l’app Alexia Aula.

Veure funcionalitats

Eines col·laboratives

Integració amb G Suite, Office 365 i Apple School Manager.

Saber més

Gestió administrativa

Gestiona la informació de manera segura i coherent, utilitzant una dada única per dur a terme els diferents processos.

Matrícula alumnes i organitza empleats, famílies, documents, activitats, serveis, etcètera. Pots incloure camps personalitzats amb qualsevol dada que utilitzeu al centre i extreure informes i llistats personalitzats, tant en contingut com en disseny, sobre qualsevol procés realitzat amb Alexia.

Veure funcionalitats

Quadre de comandament

Alexia disposa d’una potent eina de consolidació i explotació de dades per poder extreure indicadors a nivell de centre i d’agrupació.

Saber més

Gestió econòmica

Integra tota la informació d’activitats i serveis, articles i conceptes periòdics de cobrament en el procés de facturació, garantint al centre una completa i eficient gestió econòmica.

Realitza seguiment dels impagaments, amb filtres i gràfics per a la seva anàlisi. També permet gestionar tot el procés de venda d’articles del centre.

Veure funcionalitats

Gestió comptable

A més, en Alexia pots realitzar tota la teva comptabilitat pressupostària, financera i analítica.

Saber més