Ofereix al professorat tot el que necessita per a liderar el procés d’ensenyament

Millora l’experiència a l’aula

Alexia acompanya al professor des de la programació i planificació de les unitats didàctiques, fins a la impartició de les sessions i l’avaluació, facilitant-li l’accés a la informació que necessita en cada moment, i permetent-li de registrar de manera àgil, des d’una tauleta o telèfon intel•ligent, qualsevol incidència que succeeixi a l’aula.

A través de l’entorn d’aprenentatge Alexia Classroom, el professor disposa d’eines que li permeten de dissenyar continguts interactius i atractius, alineats amb el projecte educatiu del centre. Alexia Classroom aprofita al màxim les possibilitats que ofereixen els dispositius mòbils, i permet d’aplicar metodologies actives que augmenten la motivació dels alumnes i la vinculació amb el procés d’aprenentatge.

Seguiment del progrés de l’alumne

En qualsevol moment i des de qualsevol lloc, el professor té accés en temps real a informació detallada sobre l’evolució acadèmica dels seus alumnes, i pot oferir un ensenyament més personalitzat i adaptat a les necessitats de cada estudiant. A més, el professor pot mesurar, analitzar i comparar el progrés dels alumnes i el resultat de les sessions.

Les eines per a compartir informació i sol·licitar-la a altres professors permeten de tenir una visió més completa de la situació de cada alumne. La immediatesa a l’hora d’informar a les famílies i interactua-hi és clau per a la qualitat del procés d’ensenyament.

Més temps per a ensenyar

Alexia allibera al professor de tasques burocràtiques i administratives, i li permet de maximitzar el temps que dedica a l’ensenyament. Des de la preparació de les sessions fins a l’elaboració d’informes o la compartició d’informació, tot és més senzill i àgil.

Per exemple, l’avaluació dels alumnes es realitza de forma molt intuïtiva, i la nota mitjana es calcula automàticament en funció dels criteris prèviament definits pel centre educatiu, el que permet d’implementar sistemes d’avaluació competencials i transversals, que serien gairebé impossibles de posar en pràctica de manera manual.