Explotació i anàlisi de dades per a millorar la qualitat educativa

Cultura de les dades

Actualment ens trobem immersos en la cultura de la dada, on el lideratge i la presa de decisions a temps real es fan gairebé imprescindibles.

El quadre de comandament és una eina de consolidació i explotació de dades, i on a més a més es poden realitzar comparatives a nivell de centre i d’agrupació sobre qualsevol informació introduïda a Alexia.

Està dissenyat per facilitar la presa de decisions, ajudant a detectar fortaleses i debilitats, i pot ser utilitzat per qualsevol tipus d’usuari: equips de gestió, caps d’estudi, responsables d’administració o secretaria, etc.

Mesura, analitza i millora

Alexia compta amb un gran potencial per extreure, analitzar i compartir quantitats massives d’informació, realitzar comparatives i obtenir indicadors adreçats a la presa de decisions i a la millora de la qualitat educativa en tots els processos d’un centre o grup de centres.
  • Compara dades en temps real. Fonamenta les decisions en informació a temps real d’alumnes, assignatures, nivells i seccions.
  • Mesura la qualitat educativa. Obté informació quantitativa dels processos d’ensenyament, d’acord amb els criteris definits pel teu centre per determinar la qualitat educativa.
  • Impulsa l’aprenentatge. Crea estratègies de millora de l’aprenentatge dels alumnes en funció de la informació de les tasques i activitats realitzades a les aules.
  • Anticipa’t als riscos. Extreu informació sobre pagaments i cobraments per conceptes, dibuixa una tendència i estableix plans d’acció.

Indicadors personalitzats

El quadre de comandament d’Alexia compta amb un ampli catàleg d’indicadors estàndard, però també pots dissenyar els teus propis amb qualsevol informació que necessitis mesurar.

Una eina per treballar amb models compartits, participats i basats en la transparència, per a la millora i la qualitat del model educatiu. El menú principal és totalment personalitzable.

Cada usuari pot crear el seu propi dashboard, facilitant les cerques i ordenació d’informes clau i el treball diari.