Comunicació i col·laboració entre tota la comunitat educativa

El centre

Optimitza l’estratègia de comunicació amb professors, famílies i alumnes, millorant la imatge del centre i la teva relació amb la comunitat educativa.

Comparteix a temps real tot tipus d’informació, podent programar les diferents comunicacions, enviar notificacions als usuaris per email o sms, i fins i tot, obtenir estadístiques sobre la utilització de la plataforma.

Qüestionaris i enquestes, galeries d’imatges, tauler d’anuncis, calendari d’activitats, botiga en línia, etcètera. Múltiples eines que s’adapten a cada tipus de missatge, millorant la seva efectivitat, i permetent un important estalvi en temps i paper.

Personalitzable amb la teva imatge corporativa

El centre pot personalitzar tant l’accés a la zona web com l’app per a famílies amb el seu logo i imatge corporativa, i fins i tot tenir la seva pròpia entrada a les stores de Google i Apple.

Les famílies

Augmenta el compromís i la participació de les famílies en la vida escolar dels seus fills.

A través de la zona web o de l’app per a famílies, els pares poden consultar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc informació econòmica, qualificacions, activitats de l’aula, tasques dels alumnes, etcètera.

A més, Alexia inclou funcionalitats com la sol·licitud d’entrevistes, la matriculació en línia en activitats extraescolars, la justificació d’incidències, els comunicats interns o l’autorització per assistir a excursions, que permeten a les famílies interactuar amb el centre i amb els professors de manera àgil i còmoda, evitant desplaçaments innecessaris.

Vídeo app Alexia Família
Nova app Alexia Família!

Els professors

Facilita la tasca de l’equip docent, dotant-li de totes les eines necessàries per potenciar les seves activitats d’ensenyament amb famílies i alumnes.

A més, promou la col·laboració entre el professorat, permetent compartir informació sobre tasques i activitats realitzades, o sobre l’evolució dels alumnes.

La publicació de la programació didàctica, de tasques i observacions, l’agenda escolar compartida, la gestió d’entrevistes amb les famílies, els comunicats interns o la realització d’enquestes, són algunes de les funcionalitats que ajudaran a que professors, famílies i alumnes treballin de manera conjunta per assolir els objectius d’aprenentatge.

Els alumnes

Implicar a l’alumne en les activitats de l’aula, afavoreix la relació amb els seus professors i companys i millora la planificació del seu treball diari.

L’accés a les seves qualificacions, a l’horari de classe, a les tasques i activitats programades, o a les galeries d’imatges, ajuden els alumnes a organitzar el seu dia a dia i a participar més activament en l’activitat escolar.