Alumnes empoderats/des i propietaris/àries del seu propi aprenentatge

Cada alumne és únic

Alexia contempla la realitat i les necessitats de l’alumnat en totes les etapes que conformen el seu recorregut vital i d’aprenentatge en un centre educatiu.

De cada alumne es recullen les dades més significatives, tant del seu context personal i familiar com del seu procés d’aprenentatge, perquè en tot moment qualsevol intervenció s’adreci a aconseguir l’èxit educatiu en un context d’atenció a la diversitat.

Aquestes dades s’emmagatzemen en la fitxa personal de l’alumne, un espai on s’enregistra tota la seva informació (dades personals, de contacte, acadèmiques, historial de tutories i entrevistes, dades mèdiques, documents…). A més, s’hi poden afegir camps per recopilar altres dades rellevants per al centre educatiu.

Una avançada gestió de permisos permet de visualitzar les dades per perfil (professors, tutors, orientadors, família, educadors de menjador…) de manera que es garanteix un accés segur i conforme amb la Llei de Protecció de Dades, alhora que s’obté una visió més completa de la situació i les necessitats de cada alumne.

Accessible i adaptada a la vostra realitat tecnològica

El disseny responsive de les aplicacions i les APPs permet que els alumnes accedeixin a Alexia des de qualsevol dispositiu (ordenador, mòbil, tauleta…).

Cada alumne disposa del seu propi compte d’usuari, que pot personalitzar-se amb el domini del centre educatiu o la institució. Per mitjà d’aquest compte, l’alumne accedeix de forma segura i fàcil a tot el seu ecosistema d’aplicacions educatives i obté ajuda i acompanyament en el desenvolupament de les seves competències digitals.

La integració amb les suites de Google WorkSpace for Education i Microsoft 365 simplifica i automatitza la generació i gestió dels usuaris, de forma que quan l’alumne accedeix al seu espai personal d’aprenentatge (PLE) en Alexia Classroom, també pot utilitzar de forma integrada les eines de col·laboració i comunicació que ofereixen Google o Teams i els llibres digitals.

Alumnat que aprèn

Alexia fomenta que els alumnes participin de forma activa en els seus propis processos d’aprenentatge. L’alumne té accés a tota la planificació de l’aula i a la seva avaluació, tot adquirint major consciència i autonomia en tot el procés.

L’avaluació és un procés de millora contínua amb què l’alumne se sent implicat/da gràcies a l’enfocament competencial, formatiu i regulador de les eines i instruments amb què els professors programen i avaluen l’aprenentatge.

En un únic espai, la suite ofereix als alumnes totes les eines que necessiten per gestionar el seu aprenentatge en qualsevol modalitat (presencial, híbrida i online):

  • Continguts i activitats d’aprenentatge (tasques, qüestionaris, recursos, llibres digitals…).
  • Comunicació amb companys i professors (videoconferències, missatgeria, fòrums…).
  • Porta folis d’aprenentatge.
  • Integració amb altres eines (Google, Teams…).
  • Gamificació (insígnies, jocs…).
  • Informes de progrés en temps real.
  • Itineraris d’aprenentatge personalitzats.

Educació 360º

La vida dels alumnes en el centre es molt més que l’activitat acadèmica.

Els alumnes participen en altres activitats que complementen llur formació integral, com ara les extraescolars o de temps lliure, la biblioteca, o els serveis com el menjador o el transport.

Alexia permet de gestionar de forma centralitzada i àgil qualsevol activitat i servei en què participi l’alumnat, tot obtenint una visió completa de la seva vida en el centre: la publicació de les ofertes, les inscripcions, la gestió dels grups, el seguiment diari i fins i tot l’avaluació de les activitats no acadèmiques.

Som una comunitat

Alexia és un punt de trobada del centre amb tota la seva comunitat educativa. Les eines de comunicació que incorpora afavoreixen una relació fluida i contínua tant amb alumnes com amb ex alumnes.

Les comunitats o serveis per als alumni són una font d’oportunitats: prescripció i nova matrícula, identificació de talent, col·laboracions, etc.

Mantenir la relació i el vincle amb els ex alumnes ens permet de realitzar un seguiment de la seva trajectòria, alhora que ens aporta indicadors relacionats amb l’impacte del projecte educatiu del centre.