Pla d’Implantació i Posada en Marxa

Sabem l’important que és el procés d’implantació d’Alexia en un centre, per aquest motiu posem a disposició de la institució educativa un metodologia de treball basada en la planificació i el seguiment de les necessitats dels nostres clients, tot això liderat per professionals especialitzats.

Aquests serien els moments més importants del procés: