Pla d’Implantació i Posada en Marxa

Aquests serien els moments més importants del procés: