Alexia, un únic entorn per a la gestió,
la comunicació, l’ensenyament i l’aprenentatge

Veure catàleg

Els nostres usuaris

Veure experiències

Per què utilitzar Alexia com a solució integral?

Per a tot tipus de centre

Alexia  s’integra amb altres eines

…utilitzades pel centre educatiu, simplificant el treball diari i evitant errors o incoherències en la informació.