Adaptada a la realitat dels centres de formació professional

Gestió de l’alumnat

Alexia permet una gestió flexible i completa dels alumnes, creant per a cada alumne un expedient independent propi amb dades a temps real, i que inclou tota la informació acadèmica sobre els cicles cursats, les convocatòries, les convalidacions, les beques…

L’alumne es pot gestionar com a únic responsable dels seus estudis, esdevenint el seu propi titular i receptor de totes les comunicacions.
A més, des de la fitxa de l’alumne es visualitzen de forma senzilla i gràfica tots els estudis cursats, en curs o pendents de cursar, dels cicles on l’alumne està matriculat o ha estat matriculat en algun moment.

S’ajusta a la realitat actual i a la normativa europea

Tant en matèria de gestió acadèmica com econòmica, Alexia cobreix totes les necessitats dels centres de formació professional.

Permet d’adaptar el sistema d’avaluació per a tots els centres que ofereixen el 3×2, gestionar les unitats de competència i les qualificacions professionals d’acord amb la normativa europea, o acreditar els European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), com també gestionar FP Dual o cicles formatius a distància.

A més, disposa de tota la documentació oficial de cicles formatius de totes les comunitats autònomes, i compta amb un assistent per seleccionar la informació a incloure en documents oficials i actes; els documents es poden personalitzar per centre.

La gestió econòmica també s’adapta a la realitat dels centres de formació professional. Per exemple, és possible facturar per mòduls o unitats formatives i establir diferents preus, descomptes per beques, etc. o bé facturar per cursos complets.

Ensenyament i aprenentatge

El LMS d’Alexia s’adapta a qualsevol modalitat formativa: online, híbrida i presencial.

En estar basat en Moodle, és molt senzill importar cursos d’altres plataformes estàndards, com també fer servir la Biblioteca de continguts: un espai on el personal docent disposa de tots els continguts que necessita impartir a les aules. Les seves avançades eines per a la creació de seqüències de continguts digitals estan orientades a fomentar l’aprenentatge actiu i social de l’alumnat, acords a l’impuls d’aquesta etapa de l’ABP (metodologia d’aprenentatge per projectes).

La comunicació entre professors i alumnes es realitza tant de forma sincrònica (videoconferències) com asíncrona (missatgeria, fòrums…), tot adaptant-se als diferents contextos i situacions d’aprenentatge de l’alumne en aquesta modalitat.

Els informes de progrés i el Dashboard ajuden als alumnes a planificar les tasques i a ser més autònoms, i faciliten al professorat el seguiment individual i els progressos a temps real de cadascun dels seus grups. També compta amb eines per realitzar una avaluació formativa centrada en l’alumne, i un Portafoli amb què l’alumne pot registrar les seves pròpies evidències d’aprenentatge al llarg del seu itinerari formatiu.

Gestió del professorat extern

A més de l’equip docent en plantilla, Alexia permet de gestionar els professionals que imparteixen classes, seminaris o tallers en el centre.

També és possible de gestionar el professorat en centres d’intercanvi.

Relació amb entitats col·laboradores

Els centres de formació professional es relacionen en el dia a dia amb diferents entitats externes, com ara empreses o centres col·laboradors i d’intercanvi.

Alexia permet d’incorporar totes les gestions derivades del treball amb aquestes entitats, com ara l’emissió de certificats de professionalitat, l’avaluació de pràctiques en empreses o la informació acadèmica dels programes d’intercanvi.

Conneix com treballen a…

2024-02-22T12:12:59+01:00

CampusFP

Tots els centres de CampusFP treballen seguint les mateixes pautes, d’ací la importància d’utilitzar una eina que ens permeti de centralitzar i unificar la gestió. A més, tenim tant personal no docent com professors que necessiten accedir a diferents centres de CampusFP per a la gestió diària.

Continuar llegint...

2023-07-05T14:29:53+02:00

Institut Bonanova

Vam poder complir en temps i forma amb les exigències del Departament d'Ensenyament, amb la tranquil·litat que tot el procés havia anat bé i que no hi havia cap error en l'exportació, i sense afectar en cap sentit a l'activitat normal de l'Institut.

Continuar llegint...

2023-07-06T12:35:26+02:00

INS Narcís Monturiol

El fet d’haver invertit temps en formació ens ha estalviat molt més temps a la feina. Ha millorat la nostra productivitat i fem unes tasques noves de les quals el centre també se’n beneficia.

Continuar llegint...