Augmenta el compromís i la participació de les famílies en la vida escolar

Informa de tot en temps real

Què hi ha de més immediat que una notificació push? A través de l’app Alexia Família, les famílies rebran una notificació en el telèfon mòbil cada vegada que es publiqui qualsevol nova informació sobre els seus fills, i podran donar resposta immediata al contingut, si és el cas.

A més, Alexia disposa d’altres eines com ara els comunicats, l’enviament d’e-mails i SMS, les galeries d’imatges i documents o l’agenda, que els permeten de realitzar un seguiment de les tasques diàries dels fills i de llur seu progrés escolar.

La comunicació és d’anada i tornada

Informar d’allò que succeeix en el centre està bé, però no és suficient. A més, han d’existir canals perquè les famílies es comuniquin amb el centre i amb el professorat de manera àgil i còmoda.

Només amb una connexió a Internet, les famílies poden sol·licitar entrevistes, enviar comunicats, comprar els llibres de text, justificar incidències, autoritzar l’assistència a excursions, realitzar la matrícula en activitats extraescolars, etc.

Impulsa el teu projecte educatiu

Una bona estratègia de comunicació amb les famílies n’augmentarà la vinculació amb les activitats del centre educatiu i la participació en el procés d’aprenentatge dels fills. Coneixeran i entendran millor el projecte educatiu del centre i, en definitiva, se’n sentiran part.

A més, les possibilitats de personalització de l’accés a Alexia i de la seva app, com també dels butlletins i informes d’avaluació, e-mails etc., reforçaran la identitat del teu centre en cada missatge que transmetis a la comunitat educativa.