Ensenyament, aprenentatge i continguts digitals

Aules

Estimulen la participació activa dels estudiants adaptant-se a la seva realitat tecnològica i cultural. A les aules l’alumne pot anar generant el seu propi itinerari, mentre el sistema aporta intel·ligència a la presa de decisions a través del coneixement que té de l’estudiant.

Permeten de crear una gran varietat d’activitats com ara tallers, fòrums, tasques, qüestionaris, glossaris, wikis, jocs… En basar-se en moodle la migració de cursos de professors i l’adaptació a estàndards són senzilles.

Professors i alumnes poden accedir en temps real a un seguiment molt detallat del progrés de l’aprenentatge.

Integració amb Teams

Permet que totes dues plataformes sumin el potencial de l’aprenentatge digital amb la comunicació a temps real entre professors i alumnes. Les aules de Alexia Classroom en les quals professors i alumnes comparteixen els seus continguts i activitats, es converteixen amb un sol clic en equips de Teams amb les mateixes dades.

Continguts digitals

L’estratègia de continguts cobra cada vegada més importància per a qualsevol centre educatiu, i es tornarà encara més rellevant en el curt-mig termini. Entre utilitzar continguts creats per altres i crear-los tots, hi ha una extensa gamma de grisos i moltes opcions.

Les biblioteques d’Alexia són espais comuns als equips de qualsevol centre educatiu o agrupació, on els professors poden fer servir, descarregar o consultar criteris i continguts d’altres docents de la seva mateixa xarxa, i el grup escolar pot utilitzar l’eina per a implementar una política de continguts comuna.

Estan pensades per facilitar als centres educatius la gestió de la seva pròpia estratègia, podent combinar diferents fonts de continguts: material creat pel professorat, llibres digitals de múltiples editorials o contingut d’altres fonts (cursos de Moodle, recursos d’internet, OneDrive o Google Drive, etc.)

Multieditorial

Integra llibres digitals amb accés directe per als alumnes.

Taller de professors

Els equips docents presenten una gran capacitat per a crear materials de qualitat i que s’ajustin al model d’ensenyament de la seva institució.

El taller de professors de Classroom és un entorn col·laboratiu, separat de l’espai d’impartició, pensat per a explotar al màxim aquest potencial. es dinàmiques de treball del taller estan dissenyades per a afavorir el lideratge del docent durant el procés educatiu, dotant-lo de recursos i autonomia per a construir la seva classe a mida.

Les eines d’edició són visuals i intuïtives, i no requereixen de cap coneixement tecnològic. Permeten de generar continguts amb acabats professionals, i integren tot tipus de recursos multimèdia: text, fotos, vídeos, enllaços, etc. També és possible importar els cursos actuals de Moodle, o utilitzar continguts creats en altres entorns, com ara Google, Office 365….

Les possibilitats de col·laboració entre docents de diferents departaments afavoreixen l’elaboració de continguts educatius que ajuden a desenvolupar metodologies globalitzadores, com ara ABP i en els quals transcendeixen els valors del projecte educatiu del centre.

Integra els teus plugins

Alexia Classroom està basat en Moodle i pot integrar més de 40 connectors diferents. Aquestes són algunes de les nostres recomedaciones:

Portafoli

El portfolio és una eina d’avaluació a manera de diari personal perquè hi enregistri les seves evidències d’aprenentatge.

A través del registre dels seus descobriments, assoliments i progressos, l’alumne s’ apropia del seu aprenentatge, i gràcies a la vinculació amb la seqüència d’aprenentatge contextualitza les competències adquirides.

Mitjançant l’organització de totes les seves evidències amb meta informació, i l’enriquiment de l’edició digital, és fàcil desplaçar-se per aquesta ruta d’aprenentatge i supervisar els avenços en els objectius marcats.

La socialització del portafolis amb el docent, aquest actua com a acompanyant en el procés, tot fomentant els processos de reflexió i metacognició sobre l’aprenentatge amb l’alumnat.

Classroom Lite

Ahora Alexia Classroom Lite, amb les funcionalitats imprescindibles per a posar en marxa el teu projecte d’aprenentatge digital.