Coneix l’experiència dels nostres usuaris

Idees de gestió.
Alguns dels nostres usuaris Alexia més avançats han volgut compartir les seves idees de gestió amb la comunitat educativa.

2021-03-09T11:24:14+01:00

Domina Untis

Grup de matí:
5 i 6 de maig (10:00 a 13:00) castellà
5 i 6 de juliol (10:00 a 13:00) català
7 i 8 de juliol (10:00 a 13:00) castellà

Grup de tarda:
19 i 20 d'abril (15:00 a 18:00) català
7 i 8 de juny (15:00 a 18:00) català
16 i 17 de juny (15:00 a 18:00) castellà

Programa
Inscripció