Alexia Suite Educativa

Currículum Americà

American School of Las Palmas

Alexia Suite Educativa

Currículum Americà

American School of Las Palmas

“Amb Alexia hem centralitzat en una sola eina tots els criteris d’avaluació i els recursos emprats per a avaluar els alumnes del centre. A més, hem aconseguit eliminar el paper, tot donant suport a les mesures que està adoptant el col·legi per a esdevenir un Eco School.”
Fernando Lorenzo García, IT Manager - American School of Las Palmas