Alexia Suite Educativa

Currículum Americà

American School of Las Palmas

“Amb Alexia hem centralitzat en una sola eina tots els criteris d’avaluació i els recursos emprats per a avaluar els alumnes del centre. A més, hem aconseguit eliminar el paper, tot donant suport a les mesures que està adoptant el col·legi per a esdevenir un Eco School.”
Fernando Lorenzo García, IT Manager - American School of Las Palmas