Alexia Suite Educativa – Especial LOMLOE

Desentrelligant la LOMLOE:
Un viatge des de la confusió fins a la comprensió

Col·legi Mare de Déu del Carme

Alexia Suite Educativa – Especial LOMLOE

Desentrelligant la LOMLOE: Un viatge des de la confusió fins a la comprensió

Col·legi Mare de Déu del Carme

“Quan va arribar la LOMLOE, teníem molts dubtes entre el claustre. La llei et obliga, però no t’acompanya. Una formació sobre el Quadern de Professorat ens va ajudar a entendre com funcionava l’avaluació, va ser molt clarificador i revelador.”
Albert Valldosera i Lorena Varela, caps d'estudis