Alexia Classroom

Fer xarxa amb les tecnologies

Fundació Educativa Cor de Maria

Alexia Classroom

Fer xarxa amb les tecnologies

Fundació Educativa Cor de Maria

“Amb les eines d’edició de continguts d’Alexia Classroom podem crear materials propis, alineats amb el model d’ensenyament de la Fundació Educativa Cor de Maria, i amb un cost inferior per a les famílies. A la ESO ja no ens plantegem tornar al llibre en paper.”
Nemesio Rocamora i Vicario, Director general de la Fundació Educativa Cor de Maria
“Comptem amb un ecosistema TIC integrat i uniforme a totes les nostres escoles, on l’ensenyament i l’aprenentatge estan connectats amb la gestió acadèmica, i les eines de comunicació són transversals a totes les àrees, tot afavorint el desenvolupament del nostre propi model educatiu.”
Nemesio Rocamora i Vicario, Director general de la Fundació educativa Cor de Maria