Project Description

Alexia Classroom

Fer xarxa amb les tecnologies

a Fundació Educativa Cor de Maria

“Amb les eines d’edició de continguts d’Alexia Classroom podem crear materials propis, alineats amb el model d’ensenyament de la Fundació Educativa Cor de Maria, i amb un cost inferior per a les famílies. A la ESO ja no ens plantegem tornar al llibre en paper.”
Nemesio Rocamora i Vicario, Director general de la Fundació Educativa Cor de Maria
“Comptem amb un ecosistema TIC integrat i uniforme a totes les nostres escoles, on l’ensenyament i l’aprenentatge estan connectats amb la gestió acadèmica, i les eines de comunicació són transversals a totes les àrees, tot afavorint el desenvolupament del nostre propi model educatiu.”
Nemesio Rocamora i Vicario, Director general de la Fundació educativa Cor de Maria