Coneix l’experiència dels nostres usuaris

2018-05-17T15:29:56+02:00

Raimundo Lulio

Ha estat fonamental haver trobat al darrera d'Alexia un servei d’atenció al client que ha solucionat els problemes que han anat sorgint, sempre tenint en compte les característiques particulars del centre, amb un tracte proper i en uns terminis més que raonables.

Veure més...
2018-05-17T15:27:14+02:00

Sagrada Família

Comptar amb Alexia en el procés de facturació ha suposat un estalvi fonamental en temps i diners, quelcom que és essencial en la gestió d’una administració.

Veure més...
2018-05-17T16:00:52+02:00

Col·legi Santísima Trinidad

És normal que es produeixin modificacions en les exigències de l’Administració, a les quals Alexia s’adapta ràpidament actualitzant-se amb cada canvi o novetat. Per això tenim la seguretat d’estar sempre al dia.

Veure més...
2018-05-17T15:57:28+02:00

Col·legi San Ignacio

Alexia aporta una solució òptima per a la qualificació de competències. Podem qualificar a nivell de competència, subcompetència o indicador, com també qualificar part d’una assignatura sense lligar-la a les competències bàsiques.

Veure més...
2018-05-17T14:33:29+02:00

Juan de la Rosa

Per mitjà de les eines de comunicació que ofereix Alexia, les famílies dels alumnes participen activament en el dia a dia de la vida escolar dels fills.

Veure més...