Alexia Suite Educativa

Avaluació Competencial

Col·legi San Ignacio

Alexia Suite Educativa

Avaluació Competencial

Col·legi San Ignacio

“La implantació del sistema de qualificacions ha suposat un avenç global en el centre: ha estat el motor del canvi metodològic i anima als professors en simplificar part de la seva feina.”

Javier González, Director Administració i Serveis - Col·legi San Ignacio