Gestionar una xarxa de centres

Crear xarxa

En treballar en règim de base de dades multi centre, tots els centres que pertanyen a una mateixa xarxa es poden gestionar amb els mateixos criteris. Els equips de titularitat poden accedir fàcilment a informació de qualsevol dels centres de la xarxa amb un usuari únic.

Unificar els butlletins i llistats utilitzats, compartir documentació i fomentar la comunicació entre els diferents centres són alguns dels avantatges de treballar en multicentre. A més, es poden obtenir estadístiques amb dades a nivell institucional i establir comparatives entre els col·legis.

Biblioteca d’agrupacions

Amb Alexia Classroom els grups educatius poden fer servir les biblioteques d’agrupacions per implementar una política de continguts comuna a tota la xarxa, i crear continguts propis que transmetin la seva identitat i el seu model d’ensenyament i aprenentatge.

Aquestes biblioteques són espais comuns a tots els centres de l’agrupació on els professors poden usar, descarregar o consultar criteris i continguts d’altres docents pertanyents a la seva mateixa xarxa.

Centralització de processos

Alexia permet als grups educatius realitzar alguns processos de forma centralitzada des de la institució:
  • Facturació centralitzada
  • Preinscripcions centralitzades
  • Comunicació institucional

A més, es poden obtenir informes consolidats amb dades de tots els centres de la xarxa, que permetin fer un seguiment de l’acompliment d’objectius.

Imatge corporativa

Reforça la identitat visual de la institució personalitzant l’accés web i l’app d’Alexia amb la imatge corporativa del grup.

A més, es poden dissenyar butlletins i llistats a mida, tant en contingut com en disseny, accessibles per a tota la xarxa de centres.