Alexia Suite Educativa

Comunicació entre tota la comunitat educativa

Col·legi Juan de la Rosa

Alexia Suite Educativa

Comunicació entre tota la comunitat educativa

Col·legi Juan de la Rosa

“Quan les famílies disposen d’un canal que les comunica directament tant amb el tutor dels seus fills com amb la direcció del centre, qualsevol tipus d’incidència se soluciona de forma més ràpida i fluida.”

Gabriel Nieto, Cap d'estudis - Juan de la Rosa