Alexia Suite Educativa

Gestió de rebuts

Sagrada Família

Alexia Suite Educativa

Gestió de rebuts

Sagrada Família

“Gràcies a Alexia, des del centre gestionem els rebuts en tot moment, fins i tot els retornats, amb una senzilla captura d’un fitxer bancari. En el mateix instant de la captura, la família ja pot accedir a la informació sobre l’estat del seu rebut.”

Germà Pedro Pablo de Rodrigo de Diego, Administrador provincial - Col·legis de la Sagrada Família