Alexia Suite Educativa

Suport a les Exportacions a la plataforma Autonòmica

Institut Bonanova

Alexia Suite Educativa

Suport a les Exportacions a la plataforma Autonòmica

Institut Bonanova

“Durant el procés d’exportació, vam tenir un tracte quasi diari amb l’expert d’Alexia de tal manera que varem poder conèixer més a fons el Sistema d’Intercanvi d’Informació. A més, la tramesa es va fer satisfactòriament, sense cap error i en el termini fixat.”

Margarita Massagué, Secretària - Institut Bonanova