Alexia Classroom

Entorn d’aprenentatge personalitzat basat en Moodle

Alexia disposa del seu propi entorn d’aprenentatge: una plataforma de fàcil adaptació per part dels usuaris i totalment responsive, que permet a professors i alumnes exercir les tasques d’ensenyament i aprenentatge des de qualsevol dispositiu i en qualsevol lloc, sempre totalment connectat con Alexia Gestió.

Aules

Estimulen la participació activa dels estudiants adaptant-se a la seva realitat tecnològica i cultural. A les aules l’alumne pot anar generant el seu propi itinerari, mentre el sistema aporta intel·ligència a la presa de decisions a través del coneixement que té de l’estudiant.

Permeten de crear una gran varietat d’activitats com ara tallers, fòrums, tasques, qüestionaris, glossaris, wikis, jocs… En basar-se en moodle la migració de cursos de professors i l’adaptació a estàndards són senzilles.

Professors i alumnes poden accedir en temps real a un seguiment molt detallat del progrés de l’aprenentatge.

Integració amb Teams

Permet que totes dues plataformes sumin el potencial de l’aprenentatge digital amb la comunicació a temps real entre professors i alumnes. Les aules de Alexia Classroom en les quals professors i alumnes comparteixen els seus continguts i activitats, es converteixen amb un sol clic en equips de Teams amb les mateixes dades.

Veure funcionalitats

Gestió acadèmica

En treballar en el mateix entorn que la plataforma de gestió acadèmica, es facilita i es simplifica la creació d’espais d’aprenentatge i l’avaluació.

Saber más

Continguts digitals

L’estratègia de continguts cobra cada vegada més importància per a qualsevol centre educatiu, i es tornarà encara més rellevant en el curt-mig termini. Entre utilitzar continguts creats per altres i crear-los tots, hi ha una extensa gamma de grisos i moltes opcions.

Les biblioteques d’Alexia són espais comuns als equips de qualsevol centre educatiu o agrupació, on els professors poden fer servir, descarregar o consultar criteris i continguts d’altres docents de la seva mateixa xarxa, i el grup escolar pot utilitzar l’eina per a implementar una política de continguts comuna.

Estan pensades per facilitar als centres educatius la gestió de la seva pròpia estratègia, podent combinar diferents fonts de continguts: material creat pel professorat, llibres digitals de múltiples editorials o contingut d’altres fonts (cursos de Moodle, recursos d’internet, OneDrive o Google Drive, etc.)

Veure funcionalitats

Multieditorial

Integra llibres digitals amb accés directe per als alumnes.

Taller de professors

Els equips docents presenten una gran capacitat per a crear materials de qualitat i que s’ajustin al model d’ensenyament de la seva institució.

El taller de professors de Classroom és un entorn col·laboratiu, separat de l’espai d’impartició, pensat per a explotar al màxim aquest potencial. es dinàmiques de treball del taller estan dissenyades per a afavorir el lideratge del docent durant el procés educatiu, dotant-lo de recursos i autonomia per a construir la seva classe a mida.

Les eines d’edició són visuals i intuïtives, i no requereixen de cap coneixement tecnològic. Permeten de generar continguts amb acabats professionals, i integren tot tipus de recursos multimèdia: text, fotos, vídeos, enllaços, etc. També és possible importar els cursos actuals de Moodle, o utilitzar continguts creats en altres entorns, com ara Google, Office 365….

Les possibilitats de col·laboració entre docents de diferents departaments afavoreixen l’elaboració de continguts educatius que ajuden a desenvolupar metodologies globalitzadores, com ara ABP i en els quals transcendeixen els valors del projecte educatiu del centre.

Integra els teus plugins

Alexia Classroom està basat en Moodle i pot integrar més de 40 connectors diferents. Aquestes són algunes de les nostres recomedaciones:

Portafoli

El portfolio és una eina d’avaluació a manera de diari personal perquè hi enregistri les seves evidències d’aprenentatge.

A través del registre dels seus descobriments, assoliments i progressos, l’alumne s’ apropia del seu aprenentatge, i gràcies a la vinculació amb la seqüència d’aprenentatge contextualitza les competències adquirides.

Mitjançant l’organització de totes les seves evidències amb meta informació, i l’enriquiment de l’edició digital, és fàcil desplaçar-se per aquesta ruta d’aprenentatge i supervisar els avenços en els objectius marcats.

La socialització del portafolis amb el docent, aquest actua com a acompanyant en el procés, tot fomentant els processos de reflexió i metacognició sobre l’aprenentatge amb l’alumnat.

Classroom Lite

Ahora Alexia Classroom Lite, amb les funcionalitats imprescindibles per a posar en marxa el teu projecte d’aprenentatge digital.