Alexia Suite Educativa

Adaptació al nou context educatiu

Col·legi Alkor

Alexia Suite Educativa

Adaptació al nou context educatiu

Col·legi Alkor

“Amb els instruments d’avaluació i co-avaluació d’Alexia Classroom, els nostres alumnes reben feedback immediat i les famílies se senten molt satisfetes.”