Orión + Alexia Suite Educativa

Orientació psicopedagògica a Alexia

Gredos San Diego Alcalá

Orión + Alexia Suite Educativa

Orientació psicopedagògica a Alexia

Gredos San Diego Alcalá

“Hem millorat la comunicació amb famílies i professorat, i això ha facilitat que la feina sigui molt més dinàmica. Les famílies agraeixen el fet de poder accedir als informes psicopedagògics dels seus fills de manera immediata, un cop han estat penjats en l’apartat corresponent.”
Melissa Villaseñor Sáez i Zoraida De La Osa Escudero, Departament d'Orientació - GSD Alcalá