Validated ID
Firma electrònica

Validated ID ofereix seguretat i senzillesa per als processos de signatura electrònica i de verificació d’identitat digital.

VIDsigner és el teu servei de signatures electròniques per a escenaris presencials i remots. Gràcies a aquesta solució, el 95% dels documents se signen en menys de 48 hores. És possible garantir de manera fàcil i amb totes les garanties processos com la matriculació a distància dels alumnes, la signatura de contractes pel personal docent i la gestió de pagaments i pressupostos amb proveïdors, entre moltes altres possibilitats

Destaquem: