Project Description

“La Direcció del centre anota en l’agenda els dies festius i les dates d’interès, i es poden discriminar els destinataris dels esdeveniments, la qual cosa facilita enormement la feina de comunicació.”

Ricardo Caro Chena, Secretari - Calasancio Hispalense