Philos
Gestió de Biblioteques

Sistema 100% web per a la gestió de biblioteques escolars.

Philos és un sistema creat per donar resposta a les necessitats de les biblioteques escolars. Ajuda a organitzar la gestió diària de la biblioteca, garanteix el control dels fons i redueix el temps de dedicació del personal de la biblioteca. A més, treballa de forma integrada amb Alexia.

Amb una interfície intuïtiva, Philos és molt fàcil de fer servir. En tractar-se d’un software 100% web, s’hi pot accedir a qualsevol hora del dia i des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. A més, la catalogació és molt àgil. Només cal introduir l’ISBN o utilitzar un lector de codi de barres.

Permet la gestió de fons bibliogràfics híbrids, de forma que la biblioteca pot gestionar materials tant físics com digitals. També ofereix estadístiques del catàleg, tot facilitant a l’equip directiu la presa de decisions i el desenvolupament d’accions d’incentiu a la lectura.

Destaquem: