Per què Alexia
per a les famílies?

Augmenta el compromís de les famílies

La implicació de les famílies en la vida escolar dels fills és clau en el projecte educatiu dels centres, que constantment treballen per a mantenir-hi una relació més freqüent i fluida. Les eines de comunicació d’Alexia estan dissenyades per a tenir cura i enfortir aquesta relació, i per a augmentar el compromís dels pares amb el procés educatiu.

Informa de tot en temps real

Què hi ha de més immediat que una notificació push? A través de l’app Alexia Família, les famílies rebran una notificació en el telèfon mòbil cada vegada que es publiqui qualsevol nova informació sobre els seus fills, i podran donar resposta immediata al contingut, si és el cas.

A més, Alexia disposa d’altres eines com ara els comunicats, l’enviament d’e-mails i SMS, les galeries d’imatges i documents o l’agenda, que els permeten de realitzar un seguiment de les tasques diàries dels fills i de llur seu progrés escolar.

La comunicació és d’anada i tornada

Informar d’allò que succeeix en el centre està bé, però no és suficient. A més, han d’existir canals perquè les famílies es comuniquin amb el centre i amb el professorat de manera àgil i còmoda.

Només amb una connexió a Internet, les famílies poden sol·licitar entrevistes, enviar comunicats, comprar els llibres de text, justificar incidències, autoritzar l’assistència a excursions, realitzar la matrícula en activitats extraescolars, etc.

Impulsa el teu projecte educatiu

Una bona estratègia de comunicació amb les famílies n’augmentarà la vinculació amb les activitats del centre educatiu i la participació en el procés d’aprenentatge dels fills. Coneixeran i entendran millor el projecte educatiu del centre i, en definitiva, se’n sentiran part.

A més, les possibilitats de personalització de l’accés a Alexia i de la seva app, com també dels butlletins i informes d’avaluació, e-mails etc., reforçaran la identitat del teu centre en cada missatge que transmetis a la comunitat educativa.