Quadre de comandament 2018-12-05T15:49:58+03:00

Mòdul
Quadre de comandament

Eina de consolidació i explotació de dades amb què els equips de gestió poden extreure indicadors a nivell de centre i d’agrupació.
El quadre de comandament està dissenyat per facilitar als equips de gestió la presa de decisions, ajudant-los a detectar fortaleses i debilitats.

Destaquem les següents funcionalitats:

Cuadro de Mando