Coneix l’experiència dels nostres usuaris

Idees de gestió.
Alguns dels nostres usuaris Alexia més avançats han volgut compartir les seves idees de gestió amb la comunitat educativa.

2018-05-16T16:06:27+02:00

Gredos San Diego Alcalá

Calia que la plataforma de gestió incorporés els informes resultants dels tests de manera automàtica, i que ens permetés de fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes, com també de mantenir una comunicació fluïda amb famílies i professors.

Veure més...
2018-05-17T10:02:39+02:00

Institut Bonanova

Vam poder complir en temps i forma amb les exigències del Departament d'Ensenyament, amb la tranquil·litat que tot el procés havia anat bé i que no hi havia cap error en l'exportació, i sense afectar en cap sentit a l'activitat normal de l'Institut.

Veure més...
2019-02-28T09:48:02+01:00

Col·legis Ramón y Cajal

Ens calia un entorn que donés flexibilitat al professor per modificar el contingut o crear les seves pròpies propostes didàctiques, i que també eliminés la feina administrativa en integrar-se amb Alexia, la nostra plataforma de gestió i comunicació.

Veure més...
2018-05-17T15:29:56+02:00

Raimundo Lulio

Ha estat fonamental haver trobat al darrera d'Alexia un servei d’atenció al client que ha solucionat els problemes que han anat sorgint, sempre tenint en compte les característiques particulars del centre, amb un tracte proper i en uns terminis més que raonables.

Veure més...
2018-05-17T15:27:14+02:00

Sagrada Família

Comptar amb Alexia en el procés de facturació ha suposat un estalvi fonamental en temps i diners, quelcom que és essencial en la gestió d’una administració.

Veure més...
2018-05-17T16:00:52+02:00

Col·legi Santísima Trinidad

És normal que es produeixin modificacions en les exigències de l’Administració, a les quals Alexia s’adapta ràpidament actualitzant-se amb cada canvi o novetat. Per això tenim la seguretat d’estar sempre al dia.

Veure més...