Configura el teu Alexia,
tria el teu nivell

El primer pas és triar un nivell en funció de les necessitats del teu centre.
1

Planificació econòmica i eficiència en la gestió. Facturació i vendes.

2

La plataforma de gestió acadèmica i econòmica més avançada i completa del mercat.

3

Connecta de forma àgil i senzilla a tota la comunitat educativa. (Centre/Professors/Família/Alumnes)

Planificació econòmica i eficiència a la gestió

Facturació

 • Generació de factures, rebuts i suports bancaris en les diferents modalitats.

Adaptats a la normativa SEPA.

 • Facturació planificada.

Previsió d’ingressos mes a mes des de començament de curs.

 • Subministrament Immediat d’Informació (SII).

· Generar fitxer amb factures emeses per enviar mitjançant el portal de l’AEAT.
· Comunicació automàtica de les factures als sistemes de l’AEAT.
· Recordatori de factures emeses i pendents de tramitar amb l’AEAT.
· Relació per estats de factura (facturades, anul·lades, cobrades, etc.).
· Relació per estats en la tramitació SII.

 • Permet tenir il·limitats ordenants / empreses i presentadors, amb diferents comptes bancaris.
 • Configuració de preus i descomptes a partir de les dades introduïdes a Alexia: fills d’empleats, nombre de germans, dades lliures…
 • Diferents modalitats de pagament a l’hora de cobrar un rebut per finestreta:
  • Efectiu / Targeta / Xec / Transferència bancària / Un altre.
 • Exportació de dades per al sistema de gestió comptable.
 • Imputació i facturació per consums.
 • Models 182 i 347.
 • Captura del suport bancari de devolucions.

Impagats

 • Seguiment de l’estat dels rebuts: cobrat, pendent, retornat, pagaments parcials, etc.

Amb possibilitat de generar qualsevol tipus de llistat amb les dades, sense limitació temporal del curs escolar.

Activitats i Serveis

Gestió d’activitats extraescolars i de serveis complementaris del centre.

Vendes

Gestió integral de la venda d’articles (llibres, uniformes, papereria, etc.) que comercialitza el centre.

 • Definició de ordenants, proveïdors, articles, lots, terminis de cobrament del centre i tot el que sigui necessari per al procés de venda.
 • Gestió de totes les comandes de cadascun dels alumnes així com els albarans i el seu control de lliurament podent realitzar comandes col·lectius.
 • Venda ràpida.

· Sense associar-les a cap agent de centre, generant un tiquet com a comprovant de l’operació.

 • Venda col·lectiva.

· Comandes col·lectives, associant lots a cursos o seccions.
· Control col·lectiu del lliurament.

 • Control d’estoc / Gestió de compres.
 • Creació, disseny, exportació i impressió de llistats.
La plataforma de gestió acadèmica i econòmica més avançada i completa del mercat.

Facturació

 • Generació de factures, rebuts i suports bancaris en les diferents modalitats.

Adaptats a la normativa SEPA.

 • Facturació planificada.

Previsió d’ingressos mes a mes des de començament de curs.

 • Subministrament Immediat d’Informació (SII).

· Generar fitxer amb factures emeses per enviar mitjançant el portal de l’AEAT.
· Comunicació automàtica de les factures als sistemes de l’AEAT.
· Recordatori de factures emeses i pendents de tramitar amb l’AEAT.
· Relació per estats de factura (facturades, anul·lades, cobrades, etc.).
· Relació per estats en la tramitació SII.

 • Permet tenir il·limitats ordenants / empreses i presentadors, amb diferents comptes bancaris.
 • Configuració de preus i descomptes a partir de les dades introduïdes a Alexia: fills d’empleats, nombre de germans, dades lliures…
 • Diferents modalitats de pagament a l’hora de cobrar un rebut per finestreta: Efectiu / Targeta / Xec / Transferència bancària / Un altre.
 • Exportació de dades per al sistema de gestió comptable.
 • Imputació i facturació per consums.
 • Models 182 i 347.
 • Captura del suport bancari de devolucions.

Impagats

 • Seguiment de l’estat dels rebuts: cobrat, pendent, retornat, pagaments parcials, etc.

Amb possibilitat de generar qualsevol tipus de llistat amb les dades, sense limitació temporal del curs escolar.

Vendes

 • Definició de ordenants, proveïdors, articles, lots, terminis de cobrament del centre i tot el que sigui necessari per al procés de venda.
 • Gestió de totes les comandes de cadascun dels alumnes així com els albarans i el seu control de lliurament podent realitzar comandes col·lectius.
 • Venda ràpida.

· Sense associar-les a cap agent de centre, generant un tiquet com a comprovant de l’operació.

 • Venda col·lectiva.

· Comandes col·lectives, associant lots a cursos o seccions.
· Control col·lectiu del lliurament.

 • Control d’estoc / Gestió de compres.

Gestió Acadèmica

 • Creació de múltiples sistemes d’avaluació:
  • Àrees.
  • Aspectes avaluables.
  • Controls.
  • Aspectes d’àrea.
  • Objectius.
  • Competències.
  • IBO.
  • Estàndards d’aprenentatge avaluables.

· Adaptats als diferents nivells educatius.
· Mòdul específic per Cicles Formatius.
· Permet de combinar múltiples criteris d’avaluació.
· Possibilitat de configurar currículums d’altres sistemes educatius.
· Informes d’avaluació personalitzats, adaptats a la imatge del centre.

 • Gestionar incidències:
  • Per responsable
  • Per tipologia
  • Per nivell educatiu.

Totalment flexible i configurable.

Biblioteca d’unitats didàctiques (Properament)

 • Crear programacions pròpies o dels membres del professorat.
 • Compartir programacions d’aula amb el professorat.
 • Vincular activitats a unitats didàctiques i assignatures.

· Amb possibilitat d’establir indicadors de qualitat sobre seqüències d’ensenyament i aprenentatge.

Gestió de alumnat i personal del centre

 • Preinscripció i Matriculació.
 • Alta ràpida d’alumnes.
 • Residència.
 • Fitxa mèdica.
 • Estadístiques d’accés a Alexia.

Activitats i Serveis

 • Gestió integral d’activitats extraescolars.

· Des del pla acadèmic, poden ser tractades com a àrees.
· Integrada en la gestió econòmica.

 • Gestió de tota l’operativa de transport: rutes, autobusos, la seva ocupació i recorregut.
 • Gestió integral del servei de menjador.

Orientació Escolar

 • Consultar informació acadèmica i personal de l’alumne.
 • Bloc de notes associat al alumne.
 • Exportar proves psicopedagògiques (només si el centre disposa de l’aplicatiu Orión).

Documentació Oficial

 • Generació de tota la documentació oficial de les diferents CCAA, garantida per contracte.
 • Connexió amb programes de gestió autonòmics.

Comunicació

 • Comunicats interns.
 • Enviament de SMS amb amb remitent personalitzat.
 • Enviament d’emails massius.

· Permet programar notificacions automàtiques sobre noves informacions a la plataforma (por email o SMS).
· Es poden combinar múltiples canals de comunicació.

 • Gestió de entrevistes internes.

Integració amb eines col·laboratives

 • G Suite.
 • Office 365.

Quadern del professor

 • Programació de sessions.
 • Gestió de tasques, activitats i esdeveniments.
  • Possibilitat de convertir activitats en avaluables.

Organització del treball diari

 • Veure l’horari de classe.
 • Agenda Escolar.
 • Gestionar tasques i reunions.

Avaluació i Seguiment de l’alumne

 • Introduir qualificacions i consultar informació acadèmica.
 • Crear controls.
 • Introduir i justificar incidències.
 • Afegir observacions (individuals i per grup).

Gestió de tutories

 • Consultar informació de un alumne o grup d’alumnes:
  • Avaluació / Incidències / Accessos / Matrícules / Entrevistes.

Possibilitat d’establir diferents vistes i filtres.

 • Obtenir informes per a tutor i professor.

Comunicació

 • Comunicats interns.
 • Enviar SMS amb remitent personalitzat (per autorització i permisos).
 • Enviar emails massius (per autorització i permisos).
 • Generar qüestionaris i enquestes.
Connecta de forma àgil i senzilla a tota la Comunitat Educativa.

Facturació

 • Generació de factures, rebuts i suports bancaris en les diferents modalitats.

Adaptats a la normativa SEPA.

 • Facturació planificada.

Previsió d’ingressos mes a mes des de començament de curs.

 • Subministrament Immediat d’Informació (SII).

· Generar fitxer amb factures emeses per enviar mitjançant el portal de l’AEAT.
· Comunicació automàtica de les factures als sistemes de l’AEAT.
· Recordatori de factures emeses i pendents de tramitar amb l’AEAT.
· Relació per estats de factura (facturades, anul·lades, cobrades, etc.).
· Relació per estats en la tramitació SII.

 • Permet tenir il·limitats ordenants / empreses i presentadors, amb diferents comptes bancaris.
 • Configuració de preus i descomptes a partir de les dades introduïdes a Alexia: fills d’empleats, nombre de germans, dades lliures…
 • Diferents modalitats de pagament a l’hora de cobrar un rebut per finestreta: Efectiu / Targeta / Xec / Transferència bancària / Un altre.
 • Exportació de dades per al sistema de gestió comptable.
 • Imputació i facturació per consums.
 • Models 182 i 347.
 • Captura del suport bancari de devolucions.

Impagats

 • Seguiment de l’estat dels rebuts: cobrat, pendent, retornat, pagaments parcials, etc.

Amb possibilitat de generar qualsevol tipus de llistat amb les dades, sense limitació temporal del curs escolar.

Vendes

 • Definició de ordenants, proveïdors, articles, lots, terminis de cobrament del centre i tot el que sigui necessari per al procés de venda.
 • Gestió de totes les comandes de cadascun dels alumnes així com els albarans i el seu control de lliurament podent realitzar comandes col·lectius.
 • Venda ràpida.

· Sense associar-les a cap agent de centre, generant un tiquet com a comprovant de l’operació.

 • Venda col·lectiva.

· Comandes col·lectives, associant lots a cursos o seccions.
· Control col·lectiu del lliurament.

 • Venda online.
 • Control d’estoc / Gestió de compres.

Gestió Acadèmica

 • Creació de múltiples sistemes d’avaluació:
  • Àrees.
  • Aspectes avaluables.
  • Controls.
  • Aspectes d’àrea.
  • Objectius.
  • Competències.
  • IBO.
  • Estàndards d’aprenentatge avaluables.

· Adaptats als diferents nivells educatius.
· Mòdul específic per Cicles Formatius.
· Permet de combinar múltiples criteris d’avaluació.
· Possibilitat de configurar currículums d’altres sistemes educatius.
· Informes d’avaluació personalitzats, adaptats a la imatge del centre.

 • Gestionar incidències:
  • Per responsable
  • Per tipologia
  • Per nivell educatiu.

Totalment flexible i configurable.

Biblioteca d’unitats didàctiques (Properament)

 • Crear programacions pròpies o dels membres del professorat.
 • Compartir programacions d’aula amb el professorat.
 • Vincular activitats a unitats didàctiques i assignatures.

· Amb possibilitat d’establir indicadors de qualitat sobre seqüències d’ensenyament i aprenentatge.

Gestió de alumnat i personal del centre

 • Preinscripció i Matriculació.
 • Alta ràpida d’alumnes.
 • Residència.
 • Fitxa mèdica.
 • Estadístiques d’accés a Alexia.

Activitats i Serveis

 • Gestió integral d’activitats extraescolars.

· Des del pla acadèmic, poden ser tractades com a àrees.
· Integrada en la gestió econòmica.

 • Gestió de tota l’operativa de transport: rutes, autobusos, la seva ocupació i recorregut.
 • Gestió integral del servei de menjador.

Orientació Escolar

 • Consultar informació acadèmica i personal de l’alumne.
 • Bloc de notes associat al alumne.
 • Exportar proves psicopedagògiques (només si el centre disposa de l’aplicatiu Orión).

Documentació Oficial

 • Generació de tota la documentació oficial de les diferents CCAA, garantida per contracte.
 • Connexió amb programes de gestió autonòmics.

Comunicació amb famílies i alumnes

 • Comunicats.
 • Enviament de SMS amb amb remitent personalitzat.
 • Enviament d’emails massius.

· Permet programar notificacions automàtiques sobre noves informacions a la plataforma (por email o SMS).
· Es poden combinar múltiples canals de comunicació.

 • Editar i consultar el taulell d’anuncis.
 • Editar i veure la galeria d’imatges.
 • Rebre avisos d’aniversaris.
 • Enviar i rebre comunicats.
 • Gestionar entrevistes amb empleats, famílies i alumnes.

Sondejos i estudis

 • Crear qüestionaris.
 • Realitzar enquestes a famílies i alumnes.

Integració amb eines col·laboratives

 • G Suite.
 • Office 365.

Quadern del professor

 • Programació de sessions.
 • Gestió de tasques, activitats i esdeveniments.
  • Possibilitat de convertir activitats en avaluables.

Organització del treball diari

 • Veure l’horari de classe.
 • Agenda Escolar.
 • Gestionar tasques i reunions.

Avaluació i Seguiment de l’alumne

 • Introduir qualificacions i consultar informació acadèmica.
 • Crear controls.
 • Introduir i justificar incidències.
 • Afegir observacions (individuals i per grup).

Gestió de tutories

 • Consultar informació de un alumne o grup d’alumnes:
  • Avaluació / Incidències / Accessos / Matrícules / Entrevistes.

Possibilitat d’establir diferents vistes i filtres.

 • Obtenir informes per a tutor i professor.

Comunicació amb famílies i alumnes

 • Comunicats.
 • Enviar SMS amb remitent personalitzat (per autorització i permisos).
 • Enviar emails massius (per autorització i permisos).
 • Publicar informació acadèmica a la zona per a famílies:
  • Qualificacions.
  • Incidències.
  • Observacions.
  • Informació diària a través de l’agenda de l’alumne.
 • Publicar informació sobre les activitats, tasques o esdeveniments previstos per a l’aula.
 • Editar i consultar el taulell d’anuncis.
 • Editar i veure la galeria d’imatges.
 • Gestionar entrevistes.

· Permet de restringir l’horari disponible per a entrevistes a la zona famílies.
· El professor podrà acceptar entrevistes sol·licitades o sol·licitar entrevistes a una família.
· Permet de sol·licitar entrevistes individualment, o planificar les entrevistes mes a mes.

 • Aniversaris.

Sondejos i estudis

 • Crear qüestionaris.
 • Realitzar enquestes a famílies i alumnes.

Seguiment de l’alumne

 • Veure l’horari de classe.
 • Veure els professors i tutors.
 • Veure activitats, tasques o esdeveniments previstos per a l’aula.
 • Accedir a informació diària:
  • Absències / Retards / Comportament / Observacions / Controls
 • Justificar incidències.
 • Agenda Escolar.

Comunicació amb el centre educatiu

 • Veure la galeria d’imatges.
 • Consultar el taulell d’anuncis.
 • Demanar entrevistes.
 • Participar en enquestes online.
 • Accedir a rebuts i factures.
 • Matriculació online en activitats extraescolars.
 • Rebre notificacions automàtiques via correu electrònic i SMS de nova informació a la plataforma.
 • Consultar les qualificacions.
 • Consultar proves psicopedagògiques (Orión).
 • Enviar i rebre comunicats.
 • Comprar articles a la botiga online del centre.

Organització del treball diari

 • Veure l’horari de classe.
 • Agenda Escolar.
 • Accedir a informació diària:
  • Incidències.
  • Observacions.
  • Controls.
 • Rebre comunicats.

Comunicació amb el centre educatiu

 • Consultar el taulell d’anuncis.
 • Veure la galeria d’imatges.
 • Consultar les qualificacions.
 • Veure els companys de classe.
 • Participar en enquestes online.
Gestió especialitzada a centres de formació professional i ocupacional, acadèmies i escoles de negoci.

Facturació

 • Possibilitat de facturar per mòduls o per unitats formatives.
 • Generació de factures, rebuts i suports bancaris en les diferents modalitats.

Adaptats a la normativa SEPA.

 • Facturació planificada.

Previsió d’ingressos mes a mes des de començament de curs.

 • Subministrament Immediat d’Informació (SII).

· Generar fitxer amb factures emeses per enviar mitjançant el portal de l’AEAT.
· Comunicació automàtica de les factures als sistemes de l’AEAT.
· Recordatori de factures emeses i pendents de tramitar amb l’AEAT.
· Relació per estats de factura (facturades, anul·lades, cobrades, etc.).
· Relació per estats en la tramitació SII.

 • Permet tenir il·limitats ordenants / empreses i presentadors, amb diferents comptes bancaris.
 • Configuració de preus i descomptes a partir de les dades introduïdes a Alexia: fills d’empleats, nombre de germans, dades lliures…
 • Diferents modalitats de pagament a l’hora de cobrar un rebut per finestreta: Efectiu / Targeta / Xec / Transferència bancària / Un altre.
 • Exportació de dades per al sistema de gestió comptable.
 • Imputació i facturació per consums.
 • Models 182 i 347.
 • Captura del suport bancari de devolucions.

Impagats

 • Seguiment de l’estat dels rebuts: cobrat, pendent, retornat, pagaments parcials, etc.

Amb possibilitat de generar qualsevol tipus de llistat amb les dades, sense limitació temporal del curs escolar.

Vendes

 • Definició de ordenants, proveïdors, articles, lots, terminis de cobrament del centre i tot el que sigui necessari per al procés de venda.
 • Gestió de totes les comandes de cadascun dels alumnes així com els albarans i el seu control de lliurament podent realitzar comandes col·lectius.
 • Venda ràpida.

· Sense associar-les a cap agent de centre, generant un tiquet com a comprovant de l’operació.

 • Venda col·lectiva.

· Comandes col·lectives, associant lots a cursos o seccions.
· Control col·lectiu del lliurament.

 • Venda online.
 • Control d’estoc / Gestió de compres.

Gestió Acadèmica

 • Expedient personal de l’alumne

· Permet d’acumular diferents unitats formatives o mòduls, amb independència del centre on s’hagin cursat.
· Convalidació amb estudis relacionats.

 • Creació de múltiples sistemes d’avaluació:
  • Gestió de les unitats de competència i les qualificacions professionals.
  • Avaluació 3×2.

Permet de relacionar unitats formatives i mòduls comuns a dos cicles formatius que s’estiguin cursant

 • Àrees.
 • Aspectes avaluables.
 • Controls.
 • Aspectes d’àrea.
 • Objectius.
 • Competències.
 • IBO.
 • Estàndards d’aprenentatge avaluables.

· Adaptats als diferents nivells educatius.
· Permet de combinar múltiples criteris d’avaluació.
· Possibilitat de configurar currículums d’altres sistemes educatius.
· Informes d’avaluació personalitzats, adaptats a la imatge del centre.

 • Gestió d’ECTS.
 • Gestionar incidències:
  • Per responsable
  • Per tipologia
  • Per nivell educatiu.

Totalment flexible i configurable.

Biblioteca d’unitats didàctiques (Properament)

 • Crear programacions pròpies o dels membres del professorat.
 • Compartir programacions d’aula amb el professorat.
 • Vincular activitats a unitats didàctiques i assignatures.

· Amb possibilitat d’establir indicadors de qualitat sobre seqüències d’ensenyament i aprenentatge.

Relació amb entitats col·laboradores

 • Informació d’empreses col·laboradores
 • Qualificacions de pràctiques d’alumnes
 • Informació sobre centres d’intercanvi

Gestió de l’alumnat i el personal del centre

 • Diferenciació entre alumne dependent de tutors legals i alumne emancipat.
 • Figura del professor extern.
 • Matriculació per mòduls o unitats formatives soltes.
 • Preinscripció i Matriculació.
 • Alta ràpida d’alumnes.
 • Residència.
 • Fitxa mèdica.
 • Estadístiques d’accés a Alexia.

Activitats i Serveis

 • Gestió integral d’activitats extraescolars.

· Des del pla acadèmic, poden ser tractades com a àrees.
· Integrada en la gestió econòmica.

 • Gestió de tota l’operativa de transport: rutes, autobusos, la seva ocupació i recorregut.
 • Gestió integral del servei de menjador.

Orientació Escolar

 • Consultar informació acadèmica i personal de l’alumne.
 • Bloc de notes associat al alumne.
 • Exportar proves psicopedagògiques (només si el centre disposa de l’aplicatiu Orión).

Documentació Oficial

 • Generació de tota la documentació oficial de les diferents CCAA, garantida per contracte.
 • Assistent per a seleccionar la informació a incloure en actes i documents.
 • Connexió amb programes de gestió autonòmics.

Comunicació amb famílies i alumnes

 • Comunicats.
 • Enviament de SMS amb amb remitent personalitzat.
 • Enviament d’emails massius.

· Permet programar notificacions automàtiques sobre noves informacions a la plataforma (por email o SMS).
· Es poden combinar múltiples canals de comunicació.

 • Editar i consultar el taulell d’anuncis.
 • Editar i veure la galeria d’imatges.
 • Rebre avisos d’aniversaris.
 • Enviar i rebre comunicats.
 • Gestionar entrevistes amb empleats, famílies i alumnes.

Sondejos i estudis

 • Crear qüestionaris.
 • Realitzar enquestes a famílies i alumnes.

Integració amb eines col·laboratives

 • G Suite.
 • Office 365.

Quadern del professor

 • Programació de sessions.
 • Gestió de tasques, activitats i esdeveniments.
  • Possibilitat de convertir activitats en avaluables.

Organització del treball diari

 • Veure l’horari de classe.
 • Agenda Escolar.
 • Gestionar tasques i reunions.

Avaluació i Seguiment de l’alumne

 • Introduir qualificacions i consultar informació acadèmica.
 • Crear controls.
 • Introduir i justificar incidències.
 • Afegir observacions (individuals i per grup).

Gestió de tutories

 • Consultar informació de un alumne o grup d’alumnes:
  • Avaluació / Incidències / Accessos / Matrícules / Entrevistes.

Possibilitat d’establir diferents vistes i filtres.

 • Obtenir informes per a tutor i professor.

Comunicació amb famílies i alumnes

 • Comunicats.
 • Enviar SMS amb remitent personalitzat (per autorització i permisos).
 • Enviar emails massius (per autorització i permisos).
 • Publicar informació acadèmica a la zona per a famílies:
  • Qualificacions.
  • Incidències.
  • Observacions.
  • Informació diària a través de l’agenda de l’alumne.
 • Publicar informació sobre les activitats, tasques o esdeveniments previstos per a l’aula.
 • Editar i consultar el taulell d’anuncis.
 • Editar i veure la galeria d’imatges.
 • Gestionar entrevistes.

· Permet de restringir l’horari disponible per a entrevistes a la zona famílies.
· El professor podrà acceptar entrevistes sol·licitades o sol·licitar entrevistes a una família.
· Permet de sol·licitar entrevistes individualment, o planificar les entrevistes mes a mes.

 • Aniversaris.

Sondejos i estudis

 • Crear qüestionaris.
 • Realitzar enquestes a famílies i alumnes.

Organització del treball diari

 • Veure l’horari de classe.
 • Veure els professors i tutors.
 • Veure companys de classe.
 • Veure activitats, tasques o esdeveniments previstos per a l’aula.
 • Accedir a informació diària:
  • Absències / Retards / Comportament / Observacions / Controls.
 • Justificar incidències.
 • Veure mòduls i/o unitats formatives completades.
 • Veure unitats i/o mòduls necessaris per completar estudis relacionats.
 • Agenda Escolar.

Comunicació amb el centre educatiu

 • Veure la galeria d’imatges.
 • Consultar el taulell d’anuncis.
 • Demanar entrevistes.
 • Participar en enquestes online.
 • Accedir a rebuts i factures.
 • Matriculació online en activitats extraescolars.
 • Rebre notificacions automàtiques via correu electrònic i SMS de nova informació a la plataforma.
 • Consultar les qualificacions.
 • Consultar proves psicopedagògiques (Orión).
 • Enviar i rebre comunicats
 • Comprar articles a la botiga online del centre.

* Cada nivell superior conté totes les funcionalitats dels anteriors nivells d’Alexia.

Totes les funcionalitats dels mòduls addicionals es presenten de forma completament integrada a Alexia, intercanviant i compartint la informació general.

Incorpora a cada nivell
els mòduls que siguin necessaris

Descarrega’t el nostre catàleg i descobreix tot sobre Alexia!

Catàleg Alexia