Grups educatius

Gestionar una xarxa de centres

Alexia disposa de solucions específiques dirigides a agrupacions de centres educatius i que permeten de treballar amb models estandarditzats, de forma unificada i homogènia a tota la xarxa.

Crear xarxa

En treballar en règim de base de dades multi centre, tots els centres que pertanyen a una mateixa xarxa es gestionen amb els mateixos criteris. Els equips de gestió de la institució poden accedir fàcilment a informació de qualsevol dels centres de la xarxa amb un usuari únic.

Unificar els butlletins i llistats utilitzats, compartir documentació i fomentar la comunicació entre els diferents centres són alguns dels avantatges de treballar en multicentre. A més, es poden obtenir estadístiques amb dades a nivell institucional i establir comparatives entre els col·legis.

Quadre de comandament

Alexia disposa d’una potent eina de consolidació i explotació de dades per poder extreure indicadors a nivell de centre i d’agrupació.

Saber més

Biblioteca d’agrupacions

Amb Alexia Classroom els grups educatius poden fer servir les biblioteques d’agrupacions per implementar una política de continguts comuna a tota la xarxa, i crear continguts propis que transmetin la seva identitat i el seu model d’ensenyament i aprenentatge.

Aquestes biblioteques són espais comuns a tots els centres de l’agrupació on els professors poden usar, descarregar o consultar criteris i continguts d’altres docents pertanyents a la seva mateixa xarxa.

Classroom

Alexia té un entorn d’aprenentatge personalitzat, basat en Moodle, que treballa amb la informació de la teva estructura acadèmica i comparteix les evidències d’aprenentatge.

Saber més

Facturació centralitzada

Els grups educatius poden realitzar la facturació a nivell individual a cada centre o facturar de forma centralitzada des de la institució.

A més, poden combinar ambdues modalitats, segons la manera de treballar de cada organització.

Imagen corporativa

Reforça la identitat visual de la institució personalitzant l’accés web i l’app d’Alexia amb la imatge corporativa del grup.

A més, es poden dissenyar butlletins i llistats a mida, tant en contingut com en disseny, accessibles per a tota la xarxa de centres.