G Suite
Suite educativa de Google

Alexia s’integra amb la suite educativa de Google, simplificant de forma significativa els fluxos de treball entre usuaris d’Alexia i d’aquesta plataforma.