Pla d’actuació d’Educaria davant de l’emergència sanitària COVID-19

NEl nostre pla d’actuació té com a objectiu prioritari protegir la salut dels nostres col·laboradors, com també contribuir a frenar la propagació del virus. Així mateix, garantim que el servei als clients no es veurà afectat.

Ens trobem davant d’un escenari canviant, per la qual cosa aquest pla d’actuació podrà ser modificat per adaptar-lo a les novetats que puguin sorgir.

Pla d’actuació
Comunicat Director General

Alexia, un únic entorn per a la gestió,
la comunicació, l’ensenyament i l’aprenentatge

Veure catàleg

Els nostres usuaris

Veure experiències

Per què utilitzar Alexia com a solució integral?

Per a tot tipus de centre

Alexia  s’integra amb altres eines

…utilitzades pel centre educatiu, simplificant el treball diari i evitant errors o incoherències en la informació.